Шинээр нэмэгдсэн байгууллага

Хаан суудал

Сая сарнай

Dew silk painting

Star car wash

On сургалтын төв

Покбота

Од өдөр өнжүүлэх

Queen's secret

Гэгээн хатад

Super slimming

Бараа бүтээгдэхүүн

Анх-Од авто сургууль

Үндсэн үнэ: 220,000 80,000ТУСГАЙ НЭГЖЭЭР ТӨЛӨХ ҮНЭТоо ширхэг: 2.00

Star Balm гавар

Үндсэн үнэ: 55,000 25,000ТУСГАЙ НЭГЖЭЭР ТӨЛӨХ ҮНЭТоо ширхэг: 1.00

Mario car wash

Үндсэн үнэ: 15,000 8,000ТУСГАЙ НЭГЖЭЭР ТӨЛӨХ ҮНЭТоо ширхэг: 10.00

Кофе найруулагч

Үндсэн үнэ: 20,000 10,000ТУСГАЙ НЭГЖЭЭР ТӨЛӨХ ҮНЭТоо ширхэг: 2.00

Nixoderm

Үндсэн үнэ: 25,000 12,000ТУСГАЙ НЭГЖЭЭР ТӨЛӨХ ҮНЭТоо ширхэг: 3.00

Кликс гавар

Үндсэн үнэ: 20,000 9,000ТУСГАЙ НЭГЖЭЭР ТӨЛӨХ ҮНЭТоо ширхэг: 2.00
COMSAD ASD